T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / KESTEL - Halk Eğitim Merkezi

Usta Öğretici Görevlendirilmesinde Yönetmelik Değişikliği Yapıldı

 

 

Güncellenen Yeni Yönetmeliğe göre Ücretli Usta Öğretici görevlendirmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni dönemde Usta Öğretici Başvuruları EK-2 Formunda yer alan ölçüt ve puanlara göre yapılacaktır.

Artık alanında eğitim durumu çok büyük önem kazanmıştır. EK-2’de çalışmışlık için her yıla sadece 1 puan verilmektedir. Usta öğretici başvuruları Eylül ayı içerisinde yapılacak olup gerekli duyuru yakın zamanda yapılacaktır.

(Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayın Tarihi : 11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA - Sayı: 30388 )

 

GÜNCELLENEN YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE

 

                      Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi

 

Güncellenen Yeni Yönetmeliğe göre Ücretli Usta Öğretici görevlendirmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni dönemde Usta Öğretici Başvuruları EK-2 Formunda yer alan ölçüt ve puanlara göre yapılacaktır.

 

Artık alanında eğitim durumu çok büyük önem kazanmıştır. EK-2’de çalışmışlık için her yıla sadece 1 puan verilmektedir. Eğitim durumu yüksek olan aday sıralamada üste olacaktır. (Yıl 180 iş günü olarak hesaplanacaktır.)

 

Bir örnek verelim:

 

El Sanatları Alanında Ustalık Belgesi ile 15-20 yıldır kurs açan ve 3240 iş günü sigortası olan bir Usta Öğreticiye EK-2 Formunda aşağıdaki şekilde puan hesaplanacaktır:

 

Eğitim (Ustalık Belgesi) için   :  10 puan

 

3240 iş günü için (3240/180)  :  18 puan

 

Usta Öğreticilik Belgesi için   :    5 puan

 

                      TOPLAM PUAN  :  33 PUAN

 

Ancak; El Sanatları Alanında Pedagojik Formasyonu olan Lisans Mezunu (4 Yıllık) bir aday ise, eğitim durumundan dolayı 35 puanı direkt alacak ve sıralamada yukarıdaki usta öğreticinin önüne geçecektir.

 

 

 

Ayrıca;

 

Usta Öğretici Değerlendirme Komisyonunda görevli üyeler de değişmiştir. Yeni Yönetmelikte Değerlendirme Komisyonu; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır ve listeler Kaymakamlık onayına sunulacaktır.

 

Yeni Yönetmelikte Teorik ders saatleri 45 dakikadan 40 dakikaya çekilmiş olup, ders araları 10 dakikadan az olamayacak şekilde planlanacaktır.

 

Tam gün kurslarda öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamayacaktır.

 

Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınacaktır.

 

Başvurularda hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe ve Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri istenecektir.

 

Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilecektir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

 

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenecektir.

 

Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.

 

Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralamayapılır.

 

Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

 

Başvurular, Halk Eğitim Müdürlüklerineyapılacaktır.

 

Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göreyapılır:

 

1.   Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu ustaöğreticiler.

 

2.   Emekliöğretmenler.

 

3.   Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretimgörevlileri.

 

4.   Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

 

5.   Yukarıda sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesiyapılır.

 

 

 

    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği için tıklayınız.

 

 

 

          Yönetmelik Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

                     
                  Ek-2  
                                            ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU  
   
 

    ALANINDA EĞİTİM   
    (Bu böümden sadece 

    biri değerlendirilecektir.)

   Doktora    60    
     Tezli Yüksek Lisans    45    
     Lisans + Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans    35    
     Lisans    30    
     Ön Lisans    20    
     Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi    10    
     ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI    60    
       ALANINDA 
     HİZMET/İŞ 
      DENEYİMİ
   Her yıl için 1 puan (yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır)      
     HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI    25    
         EK PUAN     Usta Öğreticilik Belgesi       5    
      Uluslararası Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet)      4    
      Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet)      3    
      Üstün Başarı Belgesi (en fazla 1 adet)      2    
      Başarı Belgesi (en fazla 1 adet)      1    
      EK PUAN TOPLAMI    15    
                                         TOPLAM PUAN   100    
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.09.2018 - Güncelleme: 24.09.2018 22:54 - Görüntülenme: 479
  Beğen | 0  kişi beğendi